Wind Power Service - lokal kompetens i en global bransch

WPS Telecom

WPS Telecom – en komplett partner för mast och stolparbete

WPS Telecom monterar och installerar master för telekommunikation, vindmätning, belysning och mycket annat.  WPS Telecom anlitar man när kvalitet och kompetens är viktigt.

Genom vårt breda kunnande kan vi ta totalansvar, från första spadtag till driftklar anläggning. Vår arbetsplats sträcker sig från Riksgränsen i norr till Smygehuk i söder. Inom hela Sverige och även Norge har vi medverkat i allt från montering av framtidens kommunikationsnät till mindre och större byggentreprenad.

Förutom att konstruera master gör vi även markarbeten, grundläggning, montering och driftsättning. Vi har lång erfarenhet och har gjort fler än 100 mastmontage och 300 grundläggningar. Vi är dessutom certifierade att utföra mastmontage och är ofta anlitade av de stora aktörerna. Något som tillsammans gör oss till en pålitlig samarbetspartner.

Till den expansiva vindkraftsektorn har vi tagit med vårt kunnande och våra erfarenheter av markarbeten och mastmontage till vindkraftsbyggnationer. Vi har mångårig erfarenhet av att montera mätmaster för vindkraftsprojekt över hela norra Sverige. Med stöd av moderbolaget WPS Sweden AB kan i erbjuda ett stort utbud av vindkraftsuppdrag inom installation och service och underhåll.

Wps Telecom- När kompetensen avgör!

Kontakta oss så berättar vi mer:
Hans Jonsson, affärsområdeschef  073-3847890
Jonas Lundmark, marknad och kommunikation: 072-5061144
Mattias Broman, tekniskt sakkunnig: 070-6666201